Aktuální informace pro rodiče

V pondělí 23. 10. píšeme prověrku      z MAP A ORIENTACE V KRAJINĚ (PS str. 9 - 13).


Ředitelská volna: 

pondělí 30. dubna,
pondělí 7. května                                                                                .