16. 10. - 20. 10.

ČJ učebnice: přečíst rámečky na str. 34, 36, 38, 39, 40, 41,
                        napsat do malého sešitu 36/4, 36/5, 37/6,
                        ústně str.33 a 34.

ČJ pracovní sešit: dokončit str. 9, 10, 
                               11/4,
                               12 celá,
                               13/1.

Matematika: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26.

Vlastivěda - učebnice: 19, 20 a 21 + výpisky.

Vlastivěda - pracovní sešit: 10, 11, 12 a 13.

V pondělí 23. 10. píšeme prověrku z MAP A ORIENTACE V KRAJINĚ (PS str. 9 - 13).


Přírodověda - učebnice: 14 + výpisky, 15, 17.

Přírodověda - pracovní sešit: 4 a 5.

9. 10. - 13. 10.

PÁTEK 13, října:
ČJ - PS: 9/10,
               9/12,
                11/4.
PŘ učebnice: výpisky ze strany 13.
PŘ pracovní sešit: str. 4.
V úterý 17. 10. píšeme PROVĚRKU Z HUB!!!! (z výpisků a pracovního sešitu)

Učebnice ČJ: přečíst str. 26,

                         podle DIKTÁTU RODIČŮ napsat do sešitu 27/2,

                         do sešitu rozdělit do dvou sloupečků 26/3a.


Pracovní sešit ČJ: str. 8 celá.

                                  napsat do ČJ - testy 9/9,

                                  str. 10 celá.


Čítanka: str. 8 a 9 - vyprávět o Pinocchiovi,

                 str. 74 - Dítě školou povinné.


Matematika: str. 19 celá, 20 celá, 21 celá, 22 celá, 23 celá, 24 celá.


Hudební výchova: str. 14 naučit slova písně.


Vlastivěda - pracovní sešit: str. 9 a 10.


Vlastivěda - učebnice: výpisky str. 17, 18 a 19.


Přírodověda - učebnice: výpisky str. 11, 12 a 13 HOUBY.


Přírodověda - pracovní sešit: str. 3 HOUBY.

 PÍŠEME DALŠÍ PROVĚRKU Z PŘÍRODOVĚDY (UČIVO STR. 8, 9 a 10).25. 9. - 27. 9.

Učebnice ČJ: přečíst RÁMEČKY STR. 16, 17, 19, 20 ( "marodi" mají na vrátnici).


Pracovní sešit ČJ: 6/1 + kořen v tabulce vybarvit červeně,

                            6/2,

                            7/4 jen doplnit i, í, y .ý. NIC NEOPISOVAT A NEVYZNAČOVAT.


Určování SLOVNÍCH DRUHŮ na známku. Cvičit!

Seřazování slov PODLE ABECEDY na známku. Cvičit!


Matematika: 13 dokončit cvičení 2b,  

                   14, 15, 16,

                   18/ 3, 4, 5.


Hudební výchova: str. 5 naučit slova písně.


Vlastivěda - pracovní sešit: str. 8 OPAKOVÁNÍ I.


Vlastivěda - učebnice: výpisky z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE a KRAJE VYSOČINA a JIHOČESKÉHO KRAJE a PLZEŇSKÉHO KRAJE.


Přírodověda - učebnice: výpisky ze stran 7( PŮDA),8 (SUCHÉ A TEPLÉ PROSTŘEDÍ).


3. ŘÍJNA PÍŠEME DALŠÍ PROVĚRKU Z PŘÍRODOVĚDY (UČIVO STR. 6 a 7 a 8).
18. 9. - 22. 9.

ČJ pracovní sešit: str. 4 celá + u vypsaných podstatných jmen určit PÁD,

                                  str. 5 celá.


Matematika: str. 8, 9, 10, 11, 12, 13.

PRACOVNÍ SEŠITY MÁTE NA VRÁTNICI U NAŠÍ ŠATNY.

Přiložila jsem i sešit na PĚTIMINUTOVKU z násobilky.


Příští týden budeme na známku skládat VĚTRNÍK (přikládám k DÚ).


Vlastivěda - učebnice: str. 11 a 12 + výpisky do sešitu ze 4 krajů (PARDUBICKÝ, OLOMOUCKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ, ZLÍNSKÝ).


Přírodověda - učebnice: str. 6 a 7  SVĚTLO A TEPLO a PŮDA + do sešitu napsat VÝPISKY.

Po návratu do školy budou děti psát PROVĚRKU 

Z PŘÍRODOVĚDY (UČEBNICE S. 3, 4, 5)!
11. 9. - 15. 9.

ČJ pracovní sešit: str. 2 celá a 3 celá.

                                Cvičení 2/4a jsme psali jako DIKTÁT.


Matematika: str. 5 celá, str. 6 celá, 7 celá (u sloupečků psát rozklady),

                      str. 8/2, 3, 4, 5

                      a str.9 vyznačit pastelkami násobky.


Vlastivěda - učebnice: str. 4, 5, 6 a 7 přečíst.

Vlastivěda - učebnice: str. 8 a 9 přečíst a do sešitu udělat výpisky z krajů 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ a ÚSTECKÝ KRAJ.

Vlastivěda - pracovní sešit: str. 3 celá.


VE STŘEDU 13. 9. PÍŠEME PROVĚRKU Z VLASTIVĚDY!!!!!!!!!!!!


Přírodověda - učebnice: str. 4 a 5 + výpisky do malého sešitu (VODA, VZDUCH, VÍTR).

PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE PROVĚRKA!!!!!!!!!!!!!

.


4. 9. - 8. 9.

ČJ pracovní sešit: str. 1 celá,

                                  str. 2/4a.


Zopakovat si všechna vyjmenovaná slova.


Matematika: str. 3 a 4,

                        str. 5 pouze sloupečky na okraji.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 3 a 4.


Přírodověda - pracovní sešit: str. 2 celá.