Seznam akcí

ST 25. 4. třídní schůzka

ČT 26. 4. Den Země na Rajské zahradě

ČT 17. 5. Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou (ve škole, 1 vyučovací hodinu), cena 35 Kč

PÁ 1. 6. - PÁ  8. 6. ŠKOLA V PŘÍRODĚ (Šumava)

ČT 21. 6. Od husy k Husovi, od Husa k husitům (ve škole, 2 vyučovací hodiny), cena 1 500 Kč za celou třídu