Seznam akcí

ČT 21. 6. Od husy k Husovi, od Husa k husitům (ve škole, 2 vyučovací hodiny), cena 1 500 Kč za celou třídu