pátek 24. 5.

Do sešitu ČJ - domácí přepsat tento text:

Za loukou je pole ob_lí. Protože právě kvete, vznáš_  se na_  polem le_k_ oblak p_lu. Květ_ ob_lí však neb_vaj_ nápadné, protože je neop_luje hm_ _, ale v_tr. 

ZOPAKOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY.

Matematika: 65/3 (zápis, náčrt, konstrukce) + VYPOČÍTAT OBVOD TOHOTO TROJÚHELNÍKU.úterý 14. 5. 

Český jazyk: str. 176/4 + oranžový rámeček.
                      str. 174/1.

Matematika: 33/2 dole,
                     36/1 a 2 (i s rozklady a mezivýpočty podle zeleného rámečku).


Hudební výchova: umět noty ze str. 19,  pondělí 13. 5.

Český jazyk: ZVRATNÁ SLOVESA 174/3 (do ČJ - domácí vypsat z článku slovesa + zájmena SI, SE).

Matematika: str. 58 celá.

Prvouka: str. 51 VODA (přečíst + do sešitu napsat výpisky + nakreslit poměr sladké/slané vody na Zemi + nakreslit KOLOBĚH VODY),
                str. 70 a 71 LES (přečíst a prohlédnout si obrázky).

Čítanka: ZRNO RÝŽE str. 116 - 118 (ve čtvrtek 16. 5. bude TEST).


pátek 10. 5.

Český jazyk:   SLOVESA  173/1 (do ČJ - domácí vypsat z článku slovesa).

Matematika: 35/6. 

čtvrtek 9. 5.

Český jazyk: 166/13 (do ČJ - domácí vypsat tučná slova, k nim pádové otázky a pády),
                     SLOVESA 
                     přečíst oranžové rámečky na str. 174 a 175,
                     173/1  (do ČJ - domácí vypsat z článku slovesa).

Matematika: 34/3,
                     34/5 (zápis, výpočty, odpovědi do M - domácí),
                     pracovní list (dostane po příchodu do školy).

Čítanka: Já Baryk a můj šnek (173 - 176). Po příchodu do školy bude TEST!!!!!!!!!!!úterý 30. 4.

Český jazyk: 166/13 (do ČJ - domácí vypsat tučná slova, k nim pádové otázky a pády).

Čítanka: Já Baryk a můj šnek (173 - 176). 9. května bude TEST!!!!!!!!!!!

Matematika: 33/ 1 a 2 (nahoře),
                     34/3,
                     35/6 (první dva sloupečky).

Hudební výchova: umět noty ze str. 19, 

                               píseň str. 99, pondělí 29. 4.

Český jazyk:  166/13 (do ČJ - domácí vypsat tučná slova, k nim pádové otázky a pády),
                       168/1 (ústně),
                       169/4 (do ČJ - domácí).

Matematika: 31/11 (když mu to půjde, stačí 3 sloupečky).(Bez slovních úloh.)

Prvouka: přečíst str. 50 + napsat do sešitu, čím se zabývá EKOLOGIE.


16. 4. a 17. 4.

Český jazyk: 165/10 (bude test),
                      166/11 (vypsat podstatná jména a určit u nich číslo, rod a pád).

Matematika: 25/3 (zápis, výpočet, odpověď),
                     29/5 (bez zkoušek),
                     31/11 a 14,
                     30/7.

Čítanka: str. 129, 130, 131 a 132. 

Hudební výchova: umět noty ze str. 19,
                               píseň str. 99,
                               dechové nástroje str. 95.


pondělí 15. 4.


Český jazyk: 164/6 (dokončit do ČJ- školní).

Čítanka: str. 129, 130 a 131 nahoře.

Prvouka: VELIKONOCE str. 54.

Matematika: dělení se zbytkem,
 

pátek 12. 4.

Český jazyk: 164/6.

Matematika: 29/5 (do M - domácí).

V pondělí 15. dubna píšeme prověrku z PRV str. 65. 


čtvrtek 11. 4.

Český jazyk: 165/10 (sešit je na vrátnici),
                      166/12.

Napiš SEBEHODNOCENÍ DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (str. 43).

Matematika: DĚLENÍ SE ZBYTKEM str. 28 celá.

Čítanka: O princezně solimánské (str. 110 - 115) (otázky k přečtenému textu).


středa 10. 4.

Písanka: str. 4 a 6 (najdete na vrátnici).

Pracovní list z matematiky (najdete na vrátnici).

Prvouka: BEZOBRATLÍ str. 65 (přečíst, napsat do sešitu výpisky a naučit). 

V pondělí 15. dubna píšeme prověrku z PRV str. 65. úterý 9. 4.

Český jazyk: 165/9 (určit pády, čísla, rody).

Matematika: 27/13 a 14 (zápis, výpočet, odpověď),
                     STŘED ÚSEČKY str. 57 a zelený rámeček str. 58.


pondělí 8. 4.

Pracovní list z ČJ (dostane ve škole).

Matematika: 26/8,
  
                     27/9 a),
                     27/11.


Prvouka: str. 65 OBOJŽIVELNÍCI (přečíst, napsat do sešitu výpisky a naučit).  úterý 2. 4.

Český jazyk: ústně str. 159 (JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN), 
                     ústně str. 160 (RODY PODSTATNÝCH JMEN),
                     do ČJ - domácí 139/5 a rozdělit níže vypsaná slova do 2 sloupečků podle čísla (jednotné, množné) + do 3 sloupečků podle rodu (mužský, ženský, střední):
včela, brouci, sluníčko, tráva, stébla, maliny, pařez, šišky, hnízda, strom, doupě, hříbky, bratři, zvíře, tužky, okna.

Matematika: slovní úlohy 23/4 a 24/6 ,

                     písemné násobení str. 25 přečíst + vypočítat 25/1.

Hudební výchova: str. 74 Na tý louce zelený.


pondělí 1. 4.

Český jazyk: ústně str. 159 (JEDNOTNÉ A MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN),
                      ústně str. 160 (RODY PODSTATNÝCH JMEN),
                      do ČJ - domácí 139/5.

Písanka: dopis na str. 29.

Matematika: PŘENÁŠENÍ SHODNÝCH ÚSEČEK  (str. 54 a 55),
                     do sešitu GEOMETRIE 55/4 a 5 a 6.

Čítanka: O princezně solimánské (str. 110 - 115). Test bude 11. dubna.

 3. dubna píšeš prověrku z PRV str. 61 a 62.

.Prvouka: str. 63 RYBY (přečíst, napsat do sešitu výpisky a naučit).


pátek 28. 3.

Český jazyk: vypsat CITOSLOVCE 148/2,
                      podle DIKTÁTU rodičů (prarodičů) 146/5,
                      umět vyjmenovat PÁDY str. 164.

Matematika: PŘENÁŠENÍ ÚSEČEK (umět 3 způsoby) str. 54 a 55.

V pondělí 1. dubna píšeme prověrku z PRV str. 61 a 62!!!!!!!!!!!!!!!!

čtvrtek 28. 3.

Český jazyk: přečíst rámečky o PŘEDLOŽKÁCH na str. 142 a 143,
                      přečíst rámeček o CITOSLOVCÍCH na str. 148,
                      vypsat předložky ze 143/5a (do ČJ - domácí),
                      144/7 (ústně),
                      148/2 a 3 (ústně).

Matematika: 22/1 a 23/5 (do M - domácí).

Čítanka: Případ s Hejkalem (str. 99 a 100),
              O princezně solimánské (str. 110 - 115). Test bude 11. dubna.


středa 27. 3.

Písanka: str. 27 celá + nad ZÁJMENA napsat tužkou číslo 3. A nad PODSTATNÁ JMÉNA číslo 1.

úterý 26. 3.

Český jazyk: str. 141/2 (do sešitu ČJ - domácí):
                      ho = Baryk
                      ním =
                      ji =
                      ten =
                      ta =
                      ho =
                      ni =
                      něho =
Český jazyk: str.  138/5a (do sešitu ČJ - domácí).

Matematika: 21/3 (zápis, výpočet, odpověď) (do M - domácí),
                     21/5 (zápis, výpočet, odpověď) (do M - domácí).

Čítanka: Případ s Hejkalem (str. 99 a 100). 


pondělí 25. 3.

V pondělí 1. dubna píšeme prověrku z PRV str. 61 a 62. 

Prvouka: str. 62 PTÁCI (přečíst, napsat do sešitu výpisky a naučit).

Písanka: str. 27 celá (ZÁJMENA).

Český jazyk: str. 141 ústně  (ZÁJMENA).

Čítanka: Případ s Hejkalem (str. 99 a 100).

Matematika: (do sešitu M-domácí) 
                     slovní úloha 15/14 - zápis, 2 výpočty, 2 odpovědi,
                     21/7,
                     21/8.

Papíry, které jsem nechala v pátek na vrátnici společně se sešity.


pátek 22. 3.

Matematika: do sešitu napsat 20/1 podle tohoto vzoru: 

                     24 . 5 = 100 + 20 = 120 atd.

Matematika:  str. 21/4.                                            

čtvrtek 21. 3.

Český jazyk: ČÍSLOVKY str. 139 ústně (celá).

Písanka: str. 28 (celá).

Matematika: přečíst rámečky na straně 19,
                     do sešitu napsat 19/9 podle tohoto vzoru:
                     (60 + 20) . 3 = 80 . 3 = 240 atd.,
                     přečíst rámeček na straně 20,
                     do sešitu napsat 20/1 podle tohoto vzoru:
                     24 . 5 = 100 + 20 = 120 atd.,
                     str. 19/7.
 
             

19. 3. a 20. 3.

Český jazyk: str. 137 ústně (celá),
                      136/ 1 a 137/3 (do ČJ-domácí).

Písanka: str. 30 (celou dokončit).

ČJ - omalovánky - slovní druhy.

M - pracovní list (obě strany).

Matematika: 18/3 a 19/7 (do M - domácí),
                     slovní úloha 19/11 (do M - školní).

Hudební výchova: str. 74 Na tý louce zelený,
                               str. 95 dechové nástroje.

Čítanka: napsat v sešitu ČTENÍ opravy,
                                                    Případ s Hejkalem (str. 99 a 100) + Četla:
                                                    (Ve čtvrtek 28. 3. budou otázky k článku na známku.)

Prvouka: str. 61 SAVCI  přečíst + od spolužáků si opsat do sešitu výpisky.


pondělí 18. 3.

Český jazyk: 136/8 (přídavná jména ČÍ JE KRÁKORÁNÍ?),
                      136/1,
                      137 přečíst rámeček o PŘÍSLOVCÍCH.

Písanka: str. 30 (číslicí 6. označit příslovce).

Matematika: vypsat násobky 9,
                     vypsat násobky 90,
                     15/12.

Do sešitu GEOMETRIE: M 52/3 a 4 a 5.

Prvouka: přečíst a vyprávět str. 60 SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ.

Po návratu do školy píšeš prověrku z UHLÍ A ROPY.

                                  

pátek 15. 3.

Umět násobilku 8 (psali jsme test). 

Písanka: podstatná a přídavná jména - str. 26 celá.

Poznat v textu PŘÍDAVNÁ JMÉNA.

Do sešitu GEOMETRIE: M 52/3.

V pondělí 18. března píšeme prověrku z UHLÍ A ROPY.čtvrtek 14. 3.

 Český jazyk: umět VYJMENOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY ze str. 164.

Matematika: str. 18 (ústně),
                     15/13 (zápis, 2 výpočty, 2 odpovědi).

Písanka: podstatná a přídavná jména - str. 26 celá.


středa 13. 3.

Matematika: str. 17 (stačí ústně),
                     vypsat do sešitu násobky 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 (např. 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900).

 Český jazyk: 135/6a (nezapomeň podtrhnout PŘÍDAVNÁ JMÉNA),
                        136/7 (nezapomeň podtrhnout PŘÍDAVNÁ JMÉNA).

Prvouka: přečíst + do sešitu napsat výpisky ze str. 49 UHLÍ A ROPA (18. 3. bude PROVĚRKA).

20. 3. píšeš prověrku z HORNIN a NEROSTŮ (str. 47 a 48)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


                        

úterý 12. 3.

Matematika: 12/14 (zápis, výpočet, odpověď).

Český jazyk: PŘÍDAVNÁ JMÉNA  str. 134 (přečíst rámeček),

                      poznat přídavná jména na str. 135.

pondělí 11. 3.


Český jazyk: SLOVESA str. 131,
                      napsat 132/2 + označit podstatná jména (1.) a slovesa (5.),
                      ústně 131/1 a 132/3 a 132/4.

Matematika: písemné sčítání 14/5,
                     slovní úloha 12/16 (zápis, 2 výpočty, 2 odpovědi).

Písanka: str. 3 celá + Kdo je autorem Starých pověstí českých? (Napiš odpověď.)

Přečíst a vyprávět pověst O GOLEMOVI. 

Prvouka: str. 49 UHLÍ A ROPA.

Ve středu 13. března píšeme prověrku z HORNIN A NEROSTŮ.


pátek 8. 3.

Matematika: ústně str. 50 a 51 KRUH A KRUŽNICE, 
                     do sešitu str. 52/ cv. 1, zelený rámeček, cv. 2,
                     53/7. (Kdo nemá sešit u sebe, najde ho po obědě na vrátnici.)

Přečíst a vyprávět pověst O GOLEMOVI.

Český jazyk: SLOVESA str. 131,
                      napsat 132/2 + označit podstatná jména (1.) a slovesa (5.).
 

4. - 7. 3.

Český jazyk: 120/12 (ústně),
                      rámeček na str. 129 - PODSTATNÁ JMÉNA,
                      rámeček str. 164 PÁDOVÉ OTÁZKY,
                      130/7 + určit zbývající slovní druhy ( přídavná jména, slovesa, příslovce),
                      130/8 + určit číslo pádu podstatného jména,
                      131/9 a, b, c, d,
                      rámeček na str. 131 - SLOVESA.

Písanka: str. 2.

Matematika: 12/17.
                     11/10 (zápis, výpočet, odpověď),
                     11/11,
                     12/16 a 18 (zápis, výpočet, odpověď),
                     str. 13 celá,
                     str. 14 celá.

ZOPAKOVAT si násobilku 7. Psali jsme test.

Prvouka: přečíst + do sešitu napsat výpisky ze str. 47 a 48 HORNINY A NEROSTY (13. 3. bude PROVĚRKA).

Čítanka: 107 a 108.

Přečíst a vyprávět pověsti: O FAUSTOVĚ DOMĚ a O GOLEMOVI (papíry má u sebe).

úterý 26. 2.

Český jazyk: str. 116, 117 a 118/4b (urči DRUHY VĚT),
                      rámeček str. 23 DRUHY VĚT.

Matematika: 7/3,
                     8/6 a 8.

Zopakovat NÁSOBKY 6.
Násobilku 6 jsme psali na známky.

Hudební výchova: naučit Kozel (str. 71). Budu zkoušet!!! 

                               DECHOVÉ NÁSTROJE  str. 95.


14. a 15. 2.

Písanka: str. 32 a 33 (Kdo nemá u sebe, najde na vrátnici.)

Opakovat všechny řady vyjmenovaných (B, L, M, P, S, V, Z).

Čítanka: Proč nechtěl Honza princeznu za ženu (str.22 - 24).
              Kynkažu chce jiného kamaráda (119 - 122) + v testu po prázdninách budou otázky 122/1, 2, 3, 4.

Český jazyk: 106/2a,b (do ČJ - domácí), 
                      diktát 112/4 (do ČJ - domácí).

Pracovní list z MATEMATIKY. (L. O. najde v pátek na vrátnici, ostatní si snad již vyzvedli, případně dostali ve škole.)

Procvičovat NÁSOBILKU (někteří dostali na procvičování sloupečky příkladů).12. a 13. 2.

Opakovat všechny řady vyjmenovaných (B, L, M, P, S, V, Z).

Český jazyk: 103/7 (do ČJ - domácí),
                      106/2a,b (do ČJ - domácí),
                      diktát 112/4.

Matematika: 5/5 (zápis, výpočet, odpověď),
                     6/7 a 8 a 9  (do M - domácí).

Umět násobky a násobilku 6.

Pracovní list z MATEMATIKY (kdo nemá u sebe, najde na vrátnici).

Prvouka: přečíst str. 43 ZÁJMOVÉ ORGANIZACE, CHARITA.

Hudební výchova: naučit Kozel (str. 71). Budu zkoušet!!!

Čítanka: Proč nechtěl Honza princeznu za ženu (str.22 - 24).

Písanka: str. 31 celá.pondělí 11. 2.

Písanka: str. 30. 

Český jazyk: 103/7 (do ČJ - domácí),
                      str. 104 přečíst rámeček,
                      104/11 (viz pracovní list).

 Umět řadu vyjmenovaných slov po "Z".  

Matematika: HMOTNOST str. 5 celá.

Prvouka: test ze str. 41,
               přečíst str. 42 + do sešitu vypsat jména prezidenta ČR, předsedy vlády ČR, primátora Prahy a starosty Prahy 14 (po prázdninách bude TEST).


pátek 8. 2.

Písanka: 29 a 30.

Český jazyk: 101/3 a, b (do ČJ - domácí).

Do ČJ - domácí napsat správně tato slova( budou v prověrce):

v_pustit, v_šít, v_tat, v_skočit, v_řit, v_kat, v_dět, v_lézt, v_počítat, v_klat, v_léčit, v_set,

v_střídat, v_nout, v_brat, v_malovat, v_řídit, v_tězit, v_lámat, v_nit, v_trvat.

Čítanka: Proč nechtěl Honza princeznu za ženu (str.22 - 24).

Oprava DIKTÁTU (sešit má u sebe).

Psali jsme na známky násobilku 5, 4, 3, 2. CVIČIT!

Do sešitu GEOMETRIE nakreslit obrázek jen pomocí KRUŽÍTKA.

Matematika: KRUH A KRUŽNICE str, 50 celá.


čtvrtek 7. 2.

Český jazyk: 102/4 + ke slovům vymýšlet další předpony (vyschnout, zaschnout, uschnout, přischnout, neschnout, doschnout atd.),
                       101/3 a, b (do ČJ - domácí).

Matematika: 4/8 (do M - domácí) zápis, výpočty, odpovědi.

Umět násobilku 5 (bude test).

Písanka: dopsat celou stranu 29.

Čítanka: Proč nechtěl Honza princeznu za ženu (str.22 - 24).


úterý 5. 2.

Český jazyk: 98/2 a), b), c) do sešitu DÚ domácí,
                      DIKTÁT 105/13,
                      vypsat ze všech vyjmenovaných řad slova jednoslabičná.

Matematika: 77/6 dokončit,
                     77/7,
                     50/1.

Hudební výchova: naučit Beskyde, Beskyde (str. 37 - 38). Budu zkoušet!!!
                               Nota celá, půlová, čtvrťová, osminová (učebnice str. 30).


pátek 31. 1.

Český jazyk: na známky jsme psali 99/4.

 Matematika: OBDÉLNÍK str. 73 přečíst zelený rámeček,
                                          73/4 a, b, c, d, e, f, g + změřit a porovnat délky protějších stran.

Ve středu si děti přinesou do školy KRUŽÍTKO. Děkuji. 

 

28. 1. - 30. 1.

Pracovní list z ČJ (přečíst a doplnit oba sloupečky). Přinést zpět do školy + obálku.

Český jazyk: přečíst a zapamatovat si rámeček na str. 104,
                     98/2 a), b), c) do sešitu DÚ domácí.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "V" (papír máš u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, slova s předponou vy-, vý- MODŘE.  

Umět násobilku 3 a 4

 Matematika: ČTVEREC 69 přečíst oba zelené rámečky, 
                      ČTVEREC 70 celá strana,
                      OBDÉLNÍK str. 72 celá,
                      slovní úloha 41/14 (zápis, výpočet, odpověď).

Písanka: 25 celá, 26 celá, 27 celá, 28 celá.

Prvouka: přečíst str. 37, 38 a 39.

Po návratu do školy píšeš prověrku z PRVOUKY str. 38 (Růst a vývoj). 

Čítanka: str. 49 - 51 KUBULA A KUBA KUBIKULA - zapsat do sešitu a přečíst.


24. 1. - 25. 1.

Český jazyk:  99/3 a 4 ( bude v TESTU).

Matematika: pracovní list MĚŘENÍ TROJÚHELNÍKŮ (poslala jsem po sourozencích a spolužácích).

Matematika: umět násobky 3 (tam i zpět).

Matematika: slovní úloha 48/22 (zápis, 2 výpočty a 2 odpovědi),
                      ČTVEREC 69 přečíst  oba zelené rámečky, 69/1,
                      ČTVEREC 70 celá strana.

Prvouka: přečíst str. 36 SMYSLY,
               přečíst a do sešitu vypsat slova v červených rámečcích str. 38 RŮST A VÝVOJ.

Ve středu píšeme prověrku z PRVOUKY str. 38 (Růst a vývoj). 

Hudební výchova: naučit Beskyde, Beskyde (str. 37 - 38). Budu zkoušet!!!22. 1. - 23. 1.

Český jazyk: 91/2 ( + do závorky připsat správné vyjmenované slovo),
                      99/3 a 4 ( + do závorky připsat správné vyjmenované slovo).

Rozstříhat a umět správně složit řadu vyjmenovaných slov po "V". (Přinést do školy zpět v obálce.)  Poslala jsem po sourozencích a spolužácích.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "V" (papír máš u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, příbuzná slova MODŘE.   

Matematika: 52/4 HODINY,
                     48/20,
                     49/3 a 4,
                     50/3.
Umět přečíst čas na ručičkových a digitálních hodinách.

Čítanka: str. 49 - 51 KUBULA A KUBA KUBIKULA - zapsat do sešitu a přečíst (budu zkoušet).

                

pondělí 21. 1.

Český jazyk: DIKTÁT 92/6,
                      PŘÍDAVNÁ JMÉNA str. 134 (přečíst rámeček + vymýšlet příklady přídavných jmen).

Vypsat z vyjmenovaných slov po S:
- podstatná jména,
- slovesa,
- přídavná jména.

Matematika: HODINY 52/2.

Vypočítat do sešitu tyto příklady:
300 - 140 =
500 - 380 =
360 - 200 =
230 + 420 =

Prvouka str. 34 STAVBA TĚLA - pracovní list (poslala jsem po sourozencích,  nebo po spolužácích), který vyplníš a nalepíš si ho do sešitu),
              str. ROZMNOŽOVÁNÍ  (přečíst).
Ve čtvrtek píšeme prověrku z PRVOUKY str. 34 (Stavba těla).

Písanka: str. 27 celá,
              str. 28 (prvních 6 řádků).

Čítanka: str. 69 - 71 CO VŠECHNO UMÍ TOM - zapsat do sešitu, přečíst (bude test) a ústně odpovědět na 
otázky 71/1, 2.

Umět nakreslit postavu.


pátek 18. 1.

Matematika: HODINY str. 51 a 52/2 + přečti, kolik je hodin,
                     do sešitu GEOMETRIE 68/7 a vypiš jména 9 trojúhelníků ze cvičení 68/8.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "S" (papír máš u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, příbuzná slova MODŘE.  

Český jazyk: DIKTÁT 92/6.

Ke každému vyjmenovanému slovu po P a po S napiš do sešitu příbuzné slovo.

Čítanka: str. 69 - 71 CO VŠECHNO UMÍ TOM - zapsat do sešitu, přečíst (bude test) a ústně odpovědět na otázky 71/1, 2.


Umět báseň ŽÁBA NA MĚSÍCI.

čtvrtek 17. 1.

Rozstříhat a umět správně složit řadu vyjmenovaných slov po "S". (Přinést do školy zpět v obálce.)

Matematika: 49/1 a 50/2 (s rozklady) do sešitu M-domácí.

Po návratu do školy budeš psát prověrku z PRV str.35 (Orgány).

Prvouka: přečíst str. 34 Stavba těla (ve čtvrtek z toho bude test na známku).

Hudební výchova: naučit Beskyde, Beskyde (str. 37 - 38).

.

středa 16. 1.

Pracovní list ČJ + M (posláno po sestře).

Matematika: 49/2 s rozklady.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po S (učebnice str. 98). 

Český jazyk: 91/3.  


úterý 15. 1.

Pracovní list z ČJ (pošlu po sestře).

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po S (učebnice str. 98).  

 Zopakovat si násobky  7, 8, 9. 

Matematika: slovní úloha 40/11 (zápis, výpočet, odpověď). 

Čítanka: Mráz a Mrazivec (86 - 88) - přečíst a ústně odpovědět na otázky 88/1, 2, 3 (budu zkoušet).


pondělí 14. 1.

Český jazyk: 91/2 a/, b/.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "P" (papír máš u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, příbuzná slova MODŘE. 

Matematika: modré rámečky str. 49 a 50,
                     slovní úloha 40/11 (zápis, výpočet, odpověď).

Prvouka: str. 33 Každý jsme jiný - přečíst.
Prvouka: přečíst str. 35 ORGÁNY + vystřihnout pracovní list, nalepit do sešitu PRV a popsat podle učebnice (najdeš na vrátnici). 

Ve čtvrtek píšeme prověrku z PRVOUKY str. 35 Vnitřní orgány!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


pátek 11. 1.

Český jazyk: 91/3 a/, b/,
                      92/7.

Písanka: str. 27 celá.

Čítanka: Mráz a Mrazivec (86 - 88) - zapsat do sešitu, přečíst a ústně odpovědět na otázky 88/1, 2, 3 (budou 15. ledna v testu).

Pracovní list z MATEMATIKY: sloupečky 1, 2, 3, 4 + rozklady. (Kdo nebyl ve čtvrtek ve škole, najde pracovní list NA VRÁTNICI.)

Matematika: 68/7 do sešitu GEOMETRIE. (Kdo nebyl ve čtvrtek ve škole, najde sešit na VRÁTNICI!!!)

                     

čtvrtek 10. 1.

Z vyjmenovaných slov po P vypsat:
1) slovesa,
2) podstatná jména.

Matematika: zelené rámečky str. 46, 47 a 48 + podobné příklady,

                     zopakovat násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Prvouka: přečíst str. 35 ORGÁNY + vystřihnout pracovní list, nalepit do sešitu PRV a popsat podle učebnice (nechám v pátek na vrátnici)

Hudební výchova: naučit Beskyde, Beskyde (str. 37 - 38)

Nechám v pátek na vrátnici 2 papíry ke ŠKOLE V PŘÍRODĚ:

1)PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (přinést zpět do konce ledna),

2) POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI (přinést zpět do konce března). Platí 2 roky.


středa 9. 1.

Matematika: zelené rámečky str. 46, 47 a 48,
                    s rozklady 47/15,
                    s rozklady 48/19,
                    48/21,
                    77/3.

Podle DIKTÁTU RODIČŮ DO ČJ domácí: um_tý, m_chat, m_lka, kom_ník, om_tka, dm_chat, hm_z, m_š, m_šlenka, usm_řit se, sm_kat, sedm_kráska, L_tom_šl, m_tinka, hm_zožravá rostl_na, vzpom_ná, sm_čec, medvě_ m_val, obl_bený, neob_čejně, pl_šová, mal_ny, citl_vá, um_vat, m_l_š se, sm_k

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po P (učebnice str. 90). 


úterý 8. 1.

Písanka: str.26 celá. 

Bude test na písemné sčítání a odčítání.

Matematika: zelené rámečky str. 46, 47 a 48.

                    do čtverečkovaného sešitu Pětiminutovky 77/3 (posílám po sestře).

Rozstříhat a umět složit "slova po P" (obrázky posílám po sestře).


pondělí 7. 1.

7. února bude v kinosále naší školy hudební pořad. Prosím, aby děti přinesly 40 Kč na vstupné. 

Napsat sebehodnocení do ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY na str. 42.

Český jazyk: str. 87 celá,
                      87/3 (do ČJ domácí),
                      87/5 a (do ČJ domácí),

                      88/5 b (do ČJ domácí). 

Matematika: písemné sčítání 21/5, písemné odčítání str. 23 celá,

                     do čtverečkovaného sešitu Pětiminutovky 77/3.

Prvouka: str 29 přečíst + do sešitu vypsat bankovky a jména osobností na nich vyobrazených,

               str. 32 přečíst + do sešitu vypočítat a nakreslit 32/2 a/, b/.

Písanka: str.26 celá.

Čítanka: Mráz a Mrazivec (86 - 88) - zapsat do sešitu, přečíst a ústně odpovědět na otázky 88/1, 2, 3 (budou 15. ledna v testu).

                                                                  

                      

pátek 4. 1.

Matematika:  str. 66 celá (sešit na GEOMETRII NAJDETE NA VRÁTNICI)!!!!!!

Český jazyk: 88/8 O mývalovi + 89/10a, b.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86). 

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po P (učebnice str. 90).  

Písanka: str. 24 celá.

čtvrtek 3. 1.

NA PRACOVNÍ ČINNOSTI PŘINÉST JEHLU A BAVLNKY. 

V pondělí  7. 1. bude do 13:30 třídnická hodina

Český jazyk: 88/8 O mývalovi,
                     95/1 a), b) Co jsme se naučili.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86). 

Matematika: slovní úloha 46/12 (zápis, výpočet, odpověď),
                     zelený rámeček na str. 47,
                     48/19 + rozklady podle zeleného rámečku.

Prvouka: str. 28 Čím chci být.

Hudební výchova: koledy 41, 42, 43.

Umět zpaměti báseň ŽÁBA NA MĚSÍCI. 


17. 12. - 19. 12.

Český jazyk: diktát 84/4 (do ČJ - domácí).
Pracovní list z ČJ (má u sebe).
Pracovní list z M (obě strany PŘÍKLADY s rozklady + GEOMETRIE) (dostala od spolužačky).

Písanka: str. 23 celá.

Matematika: str. 44 celá (s rozklady) do M - domácí a na přiložený papír.

Prvouka: str. 31 BETLÉM.

Po návratu do školy píše test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26)!!!!!!!!!!! 

Do konce ledna se naučit zpaměti svou roli v pohádce O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT.


pátek 14. 12.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "M" (papír máte u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, příbuzná slova MODŘE. 

Vystřihnout slabiky a slepit z nich vyjmenovaná a příbuzná slova po "M" (kdo nemá pracovní list, dostane ho v 
pondělí ve škole).

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86).

Čítanka: Jak se naděluje v cizině (str.85). 

Matematika: přečíst ROVINNÉ ÚTVARY str. 64,
                     65/8 + zapsat správné názvy těles a rovinných útvarů.

Matematika: pracovní list z GEOMETRIE (kdo nemá pracovní list, dostane ho v pondělí ve škole).

V pondělí 17. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26)!!!!!!!!!! čtvrtek 13. 12.

Český jazyk: 79/3 (viz pracovní list),
                      80/5  (viz pracovní list),
                      84/5  (viz pracovní list),
                      přečíst DIKTÁT 84/4.

Matematika: 43/23 a 24.

Prvouka: MOJE RODINA str. 27.

V pondělí 17. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26)!!!!!!!!!!!

Hudební výchova: Nesem vám noviny (str. 41 a 42). Budu zkoušet! 


            

středa 12. 12.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86) + rozstříhat slova s obrázky do obálky.  

Matematika: slovní úlohy 40/5 a 6 zápisy, výpočty, odpovědi (do M - domácí),
                     příklady 40/7,
                     příklady 41/12 a 15 a 16,
                     modrý rámeček str. 42,
                     příklady 42/19 a 21,

Čítanka: Jak se naděluje v cizině (str.85).
                     

úterý 11. 12.

Pracovní listy z M a ČJ máte na VRÁTNICI.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86).  

Český jazyk: my - mi (str. 88),
                      mýt - mít (str. 88).

Písanka: str. 23.

Čítanka: VÁNOČNÍ SLOVNÍK PRO ZVĚDAVÉ DĚTI (str. 84 a 85).

Matematika: 39/3 (do M - domácí - BUDE VE STŘEDU NA VRÁTNICI),
                     str. 63 celá (vzájemná poloha dvou přímek).

Hudební výchova: str.41 a 42.
                      


pondělí 10. 12.

Učit se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86). 

Český jazyk: 83/1 (do sešitu Čj - domácí),
                      83/2b (do sešitu Čj - domácí).

OPAKOVAT zaokrouhlování na desítky a na stovky (bude test).

Matematika: 39 celá.

Prvouka: přečíst str. 26 MĚŘÍME OBJEM + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY. (Bude test.)

Písanka: dokončit celou str. 22.

Čítanka:  LENTILKA PRO DĚDU EDU (56 - 59) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a).

 Čítanka: VÁNOČNÍ SLOVNÍK PRO ZVĚDAVÉ DĚTI (str. 83 celá) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a). 

čtvrtek 6. 12.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po L (učebnice str. 77).

Matematika: zaokrouhlování na desítky 37/3,
                     zaokrouhlování na stovky str. 38 celá.

Prvouka:  přečíst str. 25 MĚŘÍME ČAS + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY.

Hudební výchova: str. 41 a 42.

Čítanka: LENTILKA PRO DĚDU EDU (56 - 59) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a).V pondělí 17. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26). 
29. 11. a 30. 11.

PÍSANKU MÁTE NA VRÁTNICI!!!

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "L" (papír máte u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, příbuzná slova MODŘE.

Naučit se řadu vyjmenovaných slov po L.

Český jazyk: vyjmenovaná slova po L (str. 77),
                      slovesa (rámeček str. 131),
                      předložky (rámečky str. 142 a 143),
                      83/2a (v pondělí budeme psát jako DIKTÁT),
                      84/3.

Písanka: str. 19, 20 a 21 celá.

Matematika: str. 35 celá,
                      vypiš POLOPŘÍMKY ze cvičení 61/3,
                      17/8,
                      ROVNOBĚŽKY a RŮZNOBĚŽKY  str. 62 celá (do sešitu GEOMETRIE).

Čítanka: JAK JSEM POMOHL LÁĎOVI (35 - 38) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a).

Hudební výchova: Veselé vánoční hody (str. 43).

Prvouka: přečíst str. 23 MĚŘÍME TEPLOTU + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY.

V pondělí 3. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 22 a 23). 


středa 28. 11.

Matematika: peníze 35/9,
                     slovní úloha 35/6 (do M - domácí),                                                                                                                               seřadit číselnou řadu 35/8 (do M - domácí).

Písanka: str. 19.

26. 11. a 27. 11.

Český jazyk: 83/2a + červeně podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary, modře slova příbuzná s vyjmenovanými.

Matematika: ČTYŘÚHELNÍKY str. 74 celá,
                     ČTVERCOVÁ SÍŤ 76/1 (do sešitu PĚTIMINUTOVKY),
                     příklady s rozkladem 17/8 + výsledky zaokrouhlit na desítky,
                     slovní úloha 35/6 (zápis, výpočet, odpověď),
                     seřadit číselnou řadu 35/8.

Číst z papíru pohádku O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT. 

Prvouka: přečíst str. 22 SKUPENSTVÍ LÁTEK + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY.

V pondělí 3. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 22 a 23). 

                     

pátek 23. 11.

POTŘEBNÉ POMŮCKY NAJDETE NA VRÁTNICI. (Kromě Kuby.)

Český jazyk: ústně celou stranu 76.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "b". 

Matematika: POLOPŘÍMKY str. 61 (do sešitu GEOMETRIE),

                     ČTVERCOVÁ SÍŤ 76/1 (do sešitu PĚTIMINUTOVKY).

Písanka: str. 18 celá.

Čítanka: str. 80 Veselé vánoční hody.

Číst z papíru pohádku O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT.


čtvrtek 22. 11.

POTŘEBNÉ POMŮCKY NAJDETE NA VRÁTNICI.

Podtrhat v písni vyjmenovaná a příbuzná slova po B.

Vystřihnout a skládat  vyjmenovaná  slova po B.

Matematika:  POROVNÁVÁNÍ TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 34 celá.

Prvouka: přečíst str. 21 VLASTNOSTI LÁTEK a SMYSLY + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY. 

Hudební výchova: Vyletěla holubička (str. 21).
Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "b".


středa 21. 11.

Český jazyk: 75/4 a+b (do ČJ-domácí).

Matematika: ROZVINUTÝ ZÁPIS TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 32 zelený rámeček, 
                                                                                             str. 32/11 (do M-školní),
                                                                                             str. 31/9 a 10,
                     POROVNÁVÁNÍ TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 33 celá,
                                                                                        str. 34/4. 
                                                                                              úterý 20. 11.

Český jazyk: 54/3 (do ČJ-domácí),
                      DIKTÁT 59/7 (do ČJ-testy). 

Matematika: TROJMÍSTNÁ ČÍSLA str. 32/12 a 13 a 14.

Vyprávět zadanou POVĚST. pondělí 19. 11.

Český jazyk: 54/2 a 3,
                      DIKTÁT 59/7.

Písanka: str. 16 a 17.

Matematika: OPAČNÉ POLOPŘÍMKY str. 61 zelený rámeček,
                                                             str. 61/1,
                      SLOVNÍ ÚLOHA str. 29/6,
                      ROZVINUTÝ ZÁPIS TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL  str. 31/9,
                                                                                                str. 32 zelený rámeček,
                                                                                                str. 32/11.

Vyprávět zadanou POVĚST. 

Po návratu do školy píšeš prověrku Z OVOCE A ZELENINY.

Prvouka: přečíst str. 20 UŽITKOVÉ PLODINY + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY.

V pondělí 26. listopadu píšeme test z PRVOUKY (str. 19 a 20). 
15. 11. a 16. 11.

Matematika: TROJCIFERNÁ ČÍSLA str. 30 celá,
                     slovní úloha 17/7 (zápis, výpočet, odpověď),
                     POLOPŘÍMKA  str. 60/1 a 2 a 3.

Opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na desítky a PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ i ODČÍTÁNÍ. 

Český jazyk: 52/3a,
                      53/3b,
                      53/4.

Vyprávět POVĚST.

Písanka: str. 14 celá,
               str. 15 celá.

Do 17. prosince se naučit ZPAMĚTI BÁSEŇ ŽÁBA NA MĚSÍCI (předám rodičům na třídní schůzce 21. 11. nebo dětem po návratu do školy).

NAUČIT SE NA TEST Z OVOCE.

Prvouka: přečíst str. 19 OBILNINY a OKOPANINY + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY + nakreslit a popsat LILEK BRAMBOR.

V pondělí 19. listopadu píšeme test z PRVOUKY (ZELENINA). 

Hudební výchova: Vyletěla holubička (str. 21) - budu zkoušet,
                               stupnice C dur (str. 19) naučit NOTY (četli jsme si notový zápis písně  Vyletěla holubička).

úterý 13. 11.

Matematika: TROJCIFERNÁ ČÍSLA str. 29 (přečíst zelený rámeček),
                                                          30/1 a 2.
Opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na desítky a PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ i ODČÍTÁNÍ.


pondělí 12. 11.

Český jazyk: 
ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY:
 - přečíst str. 64 (rámeček)), 
 - 82/5 (bude v úterý test).
RODY PODSTATNÝCH JMEN:
- přečíst str. 160 (rámeček)).

Písanka: str. 14.

Matematika: POLOPŘÍMKA str. 60 (přečíst zelené rámečky,
                     60/1.

Napsat SEBEHODNOCENÍ DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY na str. 41.

Prvouka: přečíst str. 18 ZELENINA + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY (bude 19. 11. test).

Ve čtvrtek 15. listopadu píšeme test z PRVOUKY (z OVOCE). 7. 11. - 9. 11.

Český jazyk: 52/4 (psali jsme jako diktát),
                      ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY:
                      - přečíst str. 64 (rámeček)),
                      - 82/5.

Matematika: slovní úloha 24/9 (zápis, výpočet, odpověď),
                     ZAOKROUHLOVÁNÍ 27/1 a 2 a 3.

UMĚT NARÝSOVAT: úsečku,
                                  změřit její délku,
                                  vyznačit body, které dané úsečce náleží/nenáleří,
                                  narýsovat přímku,
                                  vyznačit body, které dané přímce náleží/nenáleří,
                                  vyznačit průsečík 2 přímek,
                                  narýsovat 2 rovnoběžné přímky (0 průsečíků).

Do geometrie narýsovat (a pojmenovat) úsečky o těchto délkách:
20 mm, 22 mm, 120 mm, 102 mm, 53 mm, 78 mm.

Procvičovat písemné sčítání a násobení.
   
Hudební výchova: stupnice C dur (str. 19), 
                               Vyletěla holubička (str. 21) - budu zkoušet.

Prvouka: přečíst str. 17 OVOCE + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY (bude test).

Písanka: str. 13 celá. 

úterý 6. 11.

Dokončit pracovní list na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná. (Dětem, které nemají u sebe, nechám na vrátnici.)

Český jazyk: 52/4.

Matematika: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL s přechodem přes desítku (přečíst na str. 23),
                     23/5 + zkouška sčítáním.

Přečíst a vyprávět pověst O KŘESOMYSLOVI A HORYMÍROVI (papír).  


pondělí 5. 11.

Naučit se řadu VYJMENOVANÝCH SLOV str. 74. Přidat slovo ZBYTEK (..........., nábytek, dobytek, zbytek, obyčej,............)!

Pracovní list na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná ( v případě dlouhodobější nemoci nechám na vrátnici).

Český jazyk: SLOVESA str. 131/1.

Matematika: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL s přechodem přes desítku (přečíst na str. 23),
                     24/7 + zkouška sčítáním,
                     NÁSOBILKA 14/24.

Přečíst a vyprávět pověst O KŘESOMYSLOVI A HORYMÍROVI (papír). 

Prvouka: přečíst str. 16.
Do sešitu napsat tyto výpisky:

Strom - koruna, kmen, kořeny + obrázek.

Houby - jedlé, nejedlé, jedovaté + příklady.

Houby jsou nezelené organizmy (nemohou vyrábět kyslík).

Houby se rozmnožují výtrusy.

Stavba těla houby: klobouk + třeň = plodnice,

                                podhoubí.

Namalovat a popsat obrázek kozáka březového (učebnice str. 16).


Ve čtvrtek 8. listopadu píšeme test z PRVOUKY (výpisky v sešitě z učebnice str. 14 - 16)!!!  


31. 10. - 2. 11.

POTŘEBNÉ POMŮCKY NAJDETE NA VRÁTNICI.

Přečíst a vyprávět pověst O CTIRADOVI A ŠÁRCE,
přečíst a vyprávět pověst O KŘESOMYSLOVI A HORYMÍROVI (vrátnice).

Český jazyk - učebnice: str. 46/3b.

Poznat podstatná jména (vymýšlet osoby, zvířata, věci, rostliny - obdoba hry ZEMĚ - MĚSTO).

Naučit se řadu VYJMENOVANÝCH SLOV str. 74. Přidat slovo ZBYTEK (..........., nábytek, dobytek, zbytek, obyčej,............)!

Pracovní list na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.

Písanka: str. 12 celá.

Matematika: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL (přečíst na str. 22).
                     22/1 + zkouška pomocí sčítání (viz zelený rámeček),
                     23/3,
                     23/4 (zápis, výpočet, odpověď),
                     RÝSOVÁNÍ ÚSEČEK str. 59/6 + další úkoly z GEOMETRIE najdete na vrátnici.

Hudební výchova: stupnice C dur (str. 19),
                               Vyletěla holubička (str. 21) - budu zkoušet.

Prvouka: přečíst str. 14 a 15.
Do sešitu napsat tyto výpisky:

Rostliny

1) byliny (napsat příklady) + obrázek s popisem.

2) dřeviny -  keře (napsat příklady) + obrázek s popisem podle učebnice,

                  - stromy (napsat příklady) + obrázek s popisem podle učebnice.

V pondělí je do 13:30 TŘÍDNICKÁ HODINA.