pondělí 17. 12.

Pracovní list z ČJ (má u sebe).
Pracovní list z M (obě strany PŘÍKLADY + GEOMETRIE) (dostala od spolužačky v pátek).

Písanka: str. 23 celá.

Matematika: str. 44 celá (s rozklady).

Prvouka: str. 31 BETLÉM.

Po návratu do školy píše test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26)!!!!!!!!!!! 


pátek 14. 12.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "M" (papír máte u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, příbuzná slova MODŘE. 

Vystřihnout slabiky a slepit z nich vyjmenovaná a příbuzná slova po "M" (kdo nemá pracovní list, dostane ho v 
pondělí ve škole).

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86).

Čítanka: Jak se naděluje v cizině (str.85). 

Matematika: přečíst ROVINNÉ ÚTVARY str. 64,
                     65/8 + zapsat správné názvy těles a rovinných útvarů.

Matematika: pracovní list z GEOMETRIE (kdo nemá pracovní list, dostane ho v pondělí ve škole).

V pondělí 17. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26)!!!!!!!!!! čtvrtek 13. 12.

Český jazyk: 79/3 (viz pracovní list),
                      80/5  (viz pracovní list),
                      84/5  (viz pracovní list),
                      přečíst DIKTÁT 84/4.

Matematika: 43/23 a 24.

Prvouka: MOJE RODINA str. 27.

V pondělí 17. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26)!!!!!!!!!!!

Hudební výchova: Nesem vám noviny (str. 41 a 42). Budu zkoušet! 


            

středa 12. 12.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86) + rozstříhat slova s obrázky do obálky.  

Matematika: slovní úlohy 40/5 a 6 zápisy, výpočty, odpovědi (do M - domácí),
                     příklady 40/7,
                     příklady 41/12 a 15 a 16,
                     modrý rámeček str. 42,
                     příklady 42/19 a 21,

Čítanka: Jak se naděluje v cizině (str.85).
                     

úterý 11. 12.

Pracovní listy z M a ČJ máte na VRÁTNICI.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86).  

Český jazyk: my - mi (str. 88),
                      mýt - mít (str. 88).

Písanka: str. 23.

Čítanka: VÁNOČNÍ SLOVNÍK PRO ZVĚDAVÉ DĚTI (str. 84 a 85).

Matematika: 39/3 (do M - domácí - BUDE VE STŘEDU NA VRÁTNICI),
                     str. 63 celá (vzájemná poloha dvou přímek).

Hudební výchova: str.41 a 42.
                      


pondělí 10. 12.

Učit se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po M (učebnice str. 86). 

Český jazyk: 83/1 (do sešitu Čj - domácí),
                      83/2b (do sešitu Čj - domácí).

OPAKOVAT zaokrouhlování na desítky a na stovky (bude test).

Matematika: 39 celá.

Prvouka: přečíst str. 26 MĚŘÍME OBJEM + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY. (Bude test.)

Písanka: dokončit celou str. 22.

Čítanka:  LENTILKA PRO DĚDU EDU (56 - 59) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a).

 Čítanka: VÁNOČNÍ SLOVNÍK PRO ZVĚDAVÉ DĚTI (str. 83 celá) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a). 

čtvrtek 6. 12.

Umět zpaměti řadu vyjmenovaných slov po L (učebnice str. 77).

Matematika: zaokrouhlování na desítky 37/3,
                     zaokrouhlování na stovky str. 38 celá.

Prvouka:  přečíst str. 25 MĚŘÍME ČAS + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY.

Hudební výchova: str. 41 a 42.

Čítanka: LENTILKA PRO DĚDU EDU (56 - 59) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a).V pondělí 17. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 24, 25 a 26). 
29. 11. a 30. 11.

PÍSANKU MÁTE NA VRÁTNICI!!!

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "L" (papír máte u sebe).
V této písni podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary ČERVENĚ, příbuzná slova MODŘE.

Naučit se řadu vyjmenovaných slov po L.

Český jazyk: vyjmenovaná slova po L (str. 77),
                      slovesa (rámeček str. 131),
                      předložky (rámečky str. 142 a 143),
                      83/2a (v pondělí budeme psát jako DIKTÁT),
                      84/3.

Písanka: str. 19, 20 a 21 celá.

Matematika: str. 35 celá,
                      vypiš POLOPŘÍMKY ze cvičení 61/3,
                      17/8,
                      ROVNOBĚŽKY a RŮZNOBĚŽKY  str. 62 celá (do sešitu GEOMETRIE).

Čítanka: JAK JSEM POMOHL LÁĎOVI (35 - 38) + zapsat do sešitu ČTENÍ (Četl/a).

Hudební výchova: Veselé vánoční hody (str. 43).

Prvouka: přečíst str. 23 MĚŘÍME TEPLOTU + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY.

V pondělí 3. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 22 a 23). 


středa 28. 11.

Matematika: peníze 35/9,
                     slovní úloha 35/6 (do M - domácí),                                                                                                                               seřadit číselnou řadu 35/8 (do M - domácí).

Písanka: str. 19.

26. 11. a 27. 11.

Český jazyk: 83/2a + červeně podtrhat vyjmenovaná slova a jejich tvary, modře slova příbuzná s vyjmenovanými.

Matematika: ČTYŘÚHELNÍKY str. 74 celá,
                     ČTVERCOVÁ SÍŤ 76/1 (do sešitu PĚTIMINUTOVKY),
                     příklady s rozkladem 17/8 + výsledky zaokrouhlit na desítky,
                     slovní úloha 35/6 (zápis, výpočet, odpověď),
                     seřadit číselnou řadu 35/8.

Číst z papíru pohádku O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT. 

Prvouka: přečíst str. 22 SKUPENSTVÍ LÁTEK + z této strany napsat do sešitu VÝPISKY.

V pondělí 3. prosince píšeme test z PRVOUKY (str. 22 a 23). 

                     

pátek 23. 11.

POTŘEBNÉ POMŮCKY NAJDETE NA VRÁTNICI. (Kromě Kuby.)

Český jazyk: ústně celou stranu 76.

Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "b". 

Matematika: POLOPŘÍMKY str. 61 (do sešitu GEOMETRIE),

                     ČTVERCOVÁ SÍŤ 76/1 (do sešitu PĚTIMINUTOVKY).

Písanka: str. 18 celá.

Čítanka: str. 80 Veselé vánoční hody.

Číst z papíru pohádku O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT.


čtvrtek 22. 11.

POTŘEBNÉ POMŮCKY NAJDETE NA VRÁTNICI.

Podtrhat v písni vyjmenovaná a příbuzná slova po B.

Vystřihnout a skládat  vyjmenovaná  slova po B.

Matematika:  POROVNÁVÁNÍ TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 34 celá.

Prvouka: přečíst str. 21 VLASTNOSTI LÁTEK a SMYSLY + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY. 

Hudební výchova: Vyletěla holubička (str. 21).
Píseň od Dagmar Patrasové VYJMENOVANÁ SLOVA PO "b".


středa 21. 11.

Český jazyk: 75/4 a+b (do ČJ-domácí).

Matematika: ROZVINUTÝ ZÁPIS TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 32 zelený rámeček, 
                                                                                             str. 32/11 (do M-školní),
                                                                                             str. 31/9 a 10,
                     POROVNÁVÁNÍ TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 33 celá,
                                                                                        str. 34/4. 
                                                                                              úterý 20. 11.

Český jazyk: 54/3 (do ČJ-domácí),
                      DIKTÁT 59/7 (do ČJ-testy). 

Matematika: TROJMÍSTNÁ ČÍSLA str. 32/12 a 13 a 14.

Vyprávět zadanou POVĚST. pondělí 19. 11.

Český jazyk: 54/2 a 3,
                      DIKTÁT 59/7.

Písanka: str. 16 a 17.

Matematika: OPAČNÉ POLOPŘÍMKY str. 61 zelený rámeček,
                                                             str. 61/1,
                      SLOVNÍ ÚLOHA str. 29/6,
                      ROZVINUTÝ ZÁPIS TROJMÍSTNÝCH ČÍSEL  str. 31/9,
                                                                                                str. 32 zelený rámeček,
                                                                                                str. 32/11.

Vyprávět zadanou POVĚST. 

Po návratu do školy píšeš prověrku Z OVOCE A ZELENINY.

Prvouka: přečíst str. 20 UŽITKOVÉ PLODINY + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY.

V pondělí 26. listopadu píšeme test z PRVOUKY (str. 19 a 20). 
15. 11. a 16. 11.

Matematika: TROJCIFERNÁ ČÍSLA str. 30 celá,
                     slovní úloha 17/7 (zápis, výpočet, odpověď),
                     POLOPŘÍMKA  str. 60/1 a 2 a 3.

Opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na desítky a PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ i ODČÍTÁNÍ. 

Český jazyk: 52/3a,
                      53/3b,
                      53/4.

Vyprávět POVĚST.

Písanka: str. 14 celá,
               str. 15 celá.

Do 17. prosince se naučit ZPAMĚTI BÁSEŇ ŽÁBA NA MĚSÍCI (předám rodičům na třídní schůzce 21. 11. nebo dětem po návratu do školy).

NAUČIT SE NA TEST Z OVOCE.

Prvouka: přečíst str. 19 OBILNINY a OKOPANINY + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY + nakreslit a popsat LILEK BRAMBOR.

V pondělí 19. listopadu píšeme test z PRVOUKY (ZELENINA). 

Hudební výchova: Vyletěla holubička (str. 21) - budu zkoušet,
                               stupnice C dur (str. 19) naučit NOTY (četli jsme si notový zápis písně  Vyletěla holubička).

úterý 13. 11.

Matematika: TROJCIFERNÁ ČÍSLA str. 29 (přečíst zelený rámeček),
                                                          30/1 a 2.
Opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na desítky a PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ i ODČÍTÁNÍ.


pondělí 12. 11.

Český jazyk: 
ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY:
 - přečíst str. 64 (rámeček)), 
 - 82/5 (bude v úterý test).
RODY PODSTATNÝCH JMEN:
- přečíst str. 160 (rámeček)).

Písanka: str. 14.

Matematika: POLOPŘÍMKA str. 60 (přečíst zelené rámečky,
                     60/1.

Napsat SEBEHODNOCENÍ DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY na str. 41.

Prvouka: přečíst str. 18 ZELENINA + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY (bude 19. 11. test).

Ve čtvrtek 15. listopadu píšeme test z PRVOUKY (z OVOCE). 7. 11. - 9. 11.

Český jazyk: 52/4 (psali jsme jako diktát),
                      ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY:
                      - přečíst str. 64 (rámeček)),
                      - 82/5.

Matematika: slovní úloha 24/9 (zápis, výpočet, odpověď),
                     ZAOKROUHLOVÁNÍ 27/1 a 2 a 3.

UMĚT NARÝSOVAT: úsečku,
                                  změřit její délku,
                                  vyznačit body, které dané úsečce náleží/nenáleří,
                                  narýsovat přímku,
                                  vyznačit body, které dané přímce náleží/nenáleří,
                                  vyznačit průsečík 2 přímek,
                                  narýsovat 2 rovnoběžné přímky (0 průsečíků).

Do geometrie narýsovat (a pojmenovat) úsečky o těchto délkách:
20 mm, 22 mm, 120 mm, 102 mm, 53 mm, 78 mm.

Procvičovat písemné sčítání a násobení.
   
Hudební výchova: stupnice C dur (str. 19), 
                               Vyletěla holubička (str. 21) - budu zkoušet.

Prvouka: přečíst str. 17 OVOCE + do sešitu napsat z této strany VÝPISKY (bude test).

Písanka: str. 13 celá. 

úterý 6. 11.

Dokončit pracovní list na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná. (Dětem, které nemají u sebe, nechám na vrátnici.)

Český jazyk: 52/4.

Matematika: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL s přechodem přes desítku (přečíst na str. 23),
                     23/5 + zkouška sčítáním.

Přečíst a vyprávět pověst O KŘESOMYSLOVI A HORYMÍROVI (papír).  


pondělí 5. 11.

Naučit se řadu VYJMENOVANÝCH SLOV str. 74. Přidat slovo ZBYTEK (..........., nábytek, dobytek, zbytek, obyčej,............)!

Pracovní list na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná ( v případě dlouhodobější nemoci nechám na vrátnici).

Český jazyk: SLOVESA str. 131/1.

Matematika: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL s přechodem přes desítku (přečíst na str. 23),
                     24/7 + zkouška sčítáním,
                     NÁSOBILKA 14/24.

Přečíst a vyprávět pověst O KŘESOMYSLOVI A HORYMÍROVI (papír). 

Prvouka: přečíst str. 16.
Do sešitu napsat tyto výpisky:

Strom - koruna, kmen, kořeny + obrázek.

Houby - jedlé, nejedlé, jedovaté + příklady.

Houby jsou nezelené organizmy (nemohou vyrábět kyslík).

Houby se rozmnožují výtrusy.

Stavba těla houby: klobouk + třeň = plodnice,

                                podhoubí.

Namalovat a popsat obrázek kozáka březového (učebnice str. 16).


Ve čtvrtek 8. listopadu píšeme test z PRVOUKY (výpisky v sešitě z učebnice str. 14 - 16)!!!  


31. 10. - 2. 11.

POTŘEBNÉ POMŮCKY NAJDETE NA VRÁTNICI.

Přečíst a vyprávět pověst O CTIRADOVI A ŠÁRCE,
přečíst a vyprávět pověst O KŘESOMYSLOVI A HORYMÍROVI (vrátnice).

Český jazyk - učebnice: str. 46/3b.

Poznat podstatná jména (vymýšlet osoby, zvířata, věci, rostliny - obdoba hry ZEMĚ - MĚSTO).

Naučit se řadu VYJMENOVANÝCH SLOV str. 74. Přidat slovo ZBYTEK (..........., nábytek, dobytek, zbytek, obyčej,............)!

Pracovní list na vyjmenovaná slova po B a jejich slova příbuzná.

Písanka: str. 12 celá.

Matematika: PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL (přečíst na str. 22).
                     22/1 + zkouška pomocí sčítání (viz zelený rámeček),
                     23/3,
                     23/4 (zápis, výpočet, odpověď),
                     RÝSOVÁNÍ ÚSEČEK str. 59/6 + další úkoly z GEOMETRIE najdete na vrátnici.

Hudební výchova: stupnice C dur (str. 19),
                               Vyletěla holubička (str. 21) - budu zkoušet.

Prvouka: přečíst str. 14 a 15.
Do sešitu napsat tyto výpisky:

Rostliny

1) byliny (napsat příklady) + obrázek s popisem.

2) dřeviny -  keře (napsat příklady) + obrázek s popisem podle učebnice,

                  - stromy (napsat příklady) + obrázek s popisem podle učebnice.

V pondělí je do 13:30 TŘÍDNICKÁ HODINA.