pátek 23. 2.

ČJ - pracovní sešit: 42/5. 6. 7,
                                43/8 a 9.

Matematika: 51  pouze 2x  sloupeček (u některých příkladů je zbytek), 
                     53 pouze 2x  sloupeček,
                     55  pouze 2x  sloupeček. 

Přírodověda - učebnice: str. 47 VLASTNOSTI LÁTEK přečíst a napsat následující výpisky do malého sešitu 
Pevné látky
1) stálý tvar (napsat z učebnice příklad)
2) pružnost (napsat z učebnice příklad)
3) tvárnost  (napsat z učebnice příklad)

V úterý 27. února píšeme prověrku z PŘÍRODOVĚDY: NEŽIVÁ PŘÍRODA - zlato, stříbro, uhlí, ropa, zemní plyn, uran ( výpisky z učebnice str. 44 - 46).


Po návratu do školy budou děti psát prověrku z VLASTIVĚDY: PRAVĚK ( výpisky z učebnice str. 3 - 10 a PS str. 2, 3, 4).                   

19. 2. - 22. 2.

ČJ - pracovní sešit: str. 40 celá, str. 41 celá,
                                 str. 38/5 + přepsat do sešitu a do závorky vždy napsat příslušný vzor.

 Učebnice ČJ: str. 146 - přečíst si o SLOVESNÝCH ZPŮSOBECH (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací).
.
Matematika: str. 34/1, 2, 3 + vyznačit PRAVÉ ÚHLY, 4 a 6,
                     str. 35/3,
                     str. 55 pouze sloupeček s násobilkou,
                     str. 37 celá, str. 38 celá, 39 celá.
                    

Hudební výchova: str. 55 Grónská písnička.

Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 11 a 12 SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ + napsat výpisky do malého sešitu (sami z učebnice nebo opsat od spolužáků).

Vlastivěda - pracovní sešit: str. 5 celá,
                                             str. 7/1 + pověst O PRAOTCI ČECHOVI vyprávět.

Přírodověda - učebnice: str. 47 VLASTNOSTI LÁTEK - přečíst a napsat výpisky do malého sešitu (sami z učebnice nebo opsat od spolužáků).

Po návratu do školy budou děti psát prověrku z VLASTIVĚDY: PRAVĚK ( výpisky z učebnice str. 3 - 10 a PS str. 2, 3, 4).

V pátek 23. února píšeme prověrku z PŘÍRODOVĚDY: NEŽIVÁ PŘÍRODA - zlato, stříbro, uhlí, ropa, zemní plyn, uran ( výpisky z učebnice str. 44 - 46).5. 2. - 9. 2.

ČJ - pracovní sešit: str. 38/4,

                                    str, 38/6 přepsat do malého sešitu + do závorky vždy uvést vzor ve správném tvaru, 38/7,

                                    str. 39/1 nad slova napsat slovní druhy (čísla 1 - 10),

                                    str. 39/2 + zakroužkovat KOŘEN,

                                    str. 39 celá,

                                    str. 40/5, 6, 7 a 8.


Zopakovat si určování OSOBY, ČÍSLA A ČASU U SLOVES. Učebnice ČJ: str. 140.


Matematika: str. 26 celá,

                        str. 29 celá, 30 celá, 31 celá, 32 celá, 33 celá, 36 celá, 37/3.


Hudební výchova: str. 41 a 42 ROZDĚLENÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 6, 7, 8, 9, 10 + napsat výpisky do malého sešitu (sami z učebnice nebo opsat od spolužáků). 


Vlastivěda - pracovní sešit: 3 celá, 4 celá.


Ve středu 21. února píšeme prověrku z VLASTIVĚDY: PRAVĚK ( výpisky z učebnice str. 3 - 10 a PS str. 2, 3, 4).


Přírodověda - učebnice: str. 44 ZLATO A STŘÍBRO a str. 45 UHLÍ a str, 46 ROPA,  ZEMNÍ PLYN, URAN, VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  přečíst a napsat výpisky do malého sešitu (sami z učebnice nebo opsat od spolužáků).


Přírodověda - pracovní sešit: str. 25 celá.


V úterý 20. února budou  psát "marodi" prověrku z PŘÍRODOVĚDY: HORNINY A NEROSTY (z výpisků z učebnice str. 40 - 43 a PS str.25).


V pátek 23. února píšeme prověrku z PŘÍRODOVĚDY: NEŽIVÁ PŘÍRODA - zlato, stříbro, uhlí, ropa, zemní plyn, uran ( výpisky z učebnice str. 44 - 46).30. 1. - 1. 2.

ČJ - pracovní sešit: str. 37 celá,

                                    SLOVESA 39/1.


Zopakovat si určování OSOBY  A  ČÍSLA   U  SLOVES.

Učebnice ČJ: str. 140.


Matematika: str. 25 celá, 27/2, 26/3, 

                        28 celá, 29/1 a 2,

                        31 sloupeček s násobilkou.


Přírodověda - učebnice: str. 41 a 42 a 43  napsat výpisky do malého sešitu (sami z učebnice nebo opsat od spolužáků).

V úterý 6. února píšeme prověrku z PŘÍRODOVĚDY: HORNINY A NEROSTY (z výpisků z učebnice str. 40 - 43 a PS str.25).

Přírodověda - pracovní sešit: str. 25 celá.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 4 a 5 a 6 + opsat výpisky od Dimy.
19. 1. - 26. 1.

ČJ učebnice: přečíst rámeček na str. 127 (5. pád poslanec, zástupce) + ústně 127/15.

                        do sešitu napsat podle DIKTÁTU rodičů 128/16.


ČJ - pracovní sešit: 34 celá, 35 celá, 36 celá + u cvičení 6 napsat nad slova zkratky vzorů.


Matematika: str. 18 celá, 19 celá, 20 celá, 21 celá, 22 celá, 23 celá, 24/1 a 2 a 4 (cv, 3 vynechat).


Přírodověda - učebnice: str. 40 + výpisky do malého sešitu,

                                             přečíst str. 41, 42, 43 (v únoru bude prověrka).


Přírodověda - pracovní sešit: str. 23 SKUPENSTVÍ LÁTEK a str. 24 a 25/3, 4, 5 NEROSTY A HORNINY.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 56 a 57 PAMÁTKY UNESCO.


Vlastivěda - pracovní sešit: str. 29 celá, 33 - 36 OPAKOVÁNÍ.


Začali jsme číst 2. díl VL (učivo si doplní po návratu do školy).


Hudební výchova: str. 41 a 42 HUDEBNÍ NÁSTROJE.


Po návratu do školy bude psát prověrku z PŘÍRODOVĚDY: SKUPENSTVÍ LÁTEK (učebnice str. 37, 38 a 39).


12. 1. - 19. 1.

ČJ učebnice: přečíst rámečky na podstatná jména rodu mužského životného/neživotného str. 120, 121 a 123,

 přečíst rámeček na str. 127 (5. pád poslanec, zástupce) + ústně 127/15. 


ČJ - pracovní sešit: 34/1 a 2,

                                    34/3 napsat do sešitu podle DIKTÁTU rodičů,

                                    str. 23 celá (vyjmenovaná slova),

                                    str. 35/5.


Matematika: str. 15 celá, 16 celá, 17 celá, 18 celá,

                        do malého sešitu GEOMETRIE narýsovat podle návodu obdélník ABCD ze strany 16, dále do malého sešitu GEOMETRIE narýsovat obdélník KLMN o rozměrech 10 cm a 30 mm, čtverec OPQR o délce strany 70 mm.


Hudební výchova: str. 42 My jsme Valaši.


Vlastivěda - pracovní sešit: str. 30 celá, 31 celá, napsat OPAKOVÁNÍ str. 33, 34, 35, 36.


Přírodověda - učebnice: přečíst str. 37, 38 a 39 Skupenství látek + VÝPISKY do malého sešitu.    

Přírodověda - pracovní sešit: str. 23 celá.

Po návratu do školy bude psát prověrku z VLASTIVĚDY: OCHRANA PŘÍRODY (PS str. 24 a 25 + učebnice str. 36 a 37).

Po návratu do školy bude psát prověrku z PŘÍRODOVĚDY: SKUPENSTVÍ LÁTEK (učebnice str. 37, 38 a 39).8. 1. - 12. 1.

Napsat SEBEHODNOCENÍ DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY NA STRANU 42!!!


ČJ pracovní sešit: 33 celá,

                                  34/3+ přepsat do sešitu ČJ a do závorky připsat příslušný VZOR ve správném tvaru (DÚ na 15. 1.).

ČJ učebnice: přečíst rámečky na str. 111, 113, 114 a podstatná jména rodu mužského životného/neživotného str. 120, 121.

Matematika: 10 celá, 11 celá- 11/3 (nad příklady psát výsledky), 12 celá, 13 celá, 14 celá (dokončit).

UMĚT POMOCÍ DVOU PRAVÍTEK NARÝSOVAT ROVNOBĚŽNÉ PŘÍMKY A KOLMÉ PŘÍMKY  (trojúhelníkové pravítko a dlouhé pravítko).

Hudební výchova: str. 85.

Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 36 a 37 Ochrana přírody,

                                          přečíst str. 58 - 60, poznat příslušné kraje a odpovědi napsat do malého sešitu, dále písemně odpovědět na otázky 63/10 a 11, ústně 63/12.

Vlastivěda - pracovní sešit: str. 24 celá, 25 celá.

Ve středu 17. ledna píšeme prověrku z VLASTIVĚDY: OCHRANA PŘÍRODY (PS str. 24 a 25 + učebnice str. 36 a 37).

Přírodověda - učebnice: přečíst str. 36 Příroda v zimě,

                                            přečíst str. 37 a 38 Skupenství látek + VÝPISKY do malého sešitu.                   

Přírodověda - pracovní sešit : str. 22 celá.

Po návratu do školy budou děti psát prověrku z PŘÍRODOVĚDY: EKOSYSTÉM LES (PS str. 17 - 21 + výpisky ze sešitu, ale ten si nechaly ve škole).


3. 1. - 5. 1.

ČJ pracovní sešit: 23/5,

                            32 celá.

ČJ učebnice: přečíst rámečky na str. 102, 103, 106 a 107.

.Matematika: str. 6 dokončit, 7, 8, 9,

                    str. 10/1 a 2,

                    str. 11/1,

                    str. 23 celá.

UMĚT POMOCÍ DVOU PRAVÍTEK NARÝSOVAT ROVNOBĚŽNÉ PŘÍMKY (trojúhelníkové pravítko a dlouhé pravítko).

Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 50 a 51 Jak se žilo dříve,

                                   přečíst str. 54 a 55 Netradiční výlety.

Vlastivěda - pracovní sešit: str. 26, 27, 28.

Přírodověda - učebnice: přečíst str. 34 a 35 Příroda v zimě.

Přírodověda - pracovní sešit : dokončit str. 20 a 21.

Po návratu do školy budou děti psát prověrku z PŘÍRODOVĚDY: EKOSYSTÉM LES (PS str. 17 - 21 + výpisky ze sešitu).


15. 12. - 20. 12.

ČJ pracovní sešit: 31 celá.


Matematika 2.díl: str. 5 a 6 a 7,

                            str. 8/1.


Přírodověda - učebnice: přečíst str. 32 + napsat do malého sešitu výpisky LESNÍ PATRA,

                                         přečíst str. 33.


Přírodověda - pracovní sešit : 18 celá, 19 celá, 20/1.

Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 48 a 49 MÍSTA, KTERÁ PSALA NAŠE DĚJINY.


11. 12. - 14. 12.

ČJ pracovní sešit: 22 celá,

                              30 celá.


Zopakovat PÁDOVÉ OTÁZKY.


Matematika 1.díl: 51/1 a 3

                            52/1 a 2,

                             61/3,

                             62 celá.


Matematika 2.díl: 3 celá, 4 celá. (Sáře nechám na vrátnici.)


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 35 PRŮMYSL + do sešitu napsat VÝPISKY,

                                     přečíst VÝPRAVY ZA ZVÍŘÁTKY str. 52 a 53.

                                     

Vlastivěda - pracovní sešit: celou stranu 22 dopsat a zkontrolovat si podle spolužáků, dále doplnit celou stranu 23.


Přírodověda - učebnice: přečíst str. 30 a 31 LES,

                                         výpisky ze strany 29 do malého sešitu.


Přírodověda - pracovní sešit : str. 17 celá a 18 celá.


Hudební výchova: str. 46 ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ  (naučit slova),

                               str. 48 NARODIL SE KRISTUS PÁN.
5. 12. - 8. 12.


ČJ pracovní sešit: 29 celá, 30/3.


ČJ učebnice: 43/2.


Zopakovat PÁDOVÉ OTÁZKY.


.Matematika: 58 celá, 59 celá, 60 celá, 63 celá.


 Vlastivěda - učebnice: přečíst str. KOUZLO VODY str. 46 a 47,

                                                   str. VÝPRAVY ZA ZVÍŘÁTKY str. 52.


Přírodověda - učebnice: přečíst str. 26, 27 a 28.


Přírodověda - pracovní sešit : 13, 14, 15 celá (Lucinka má jiné stránkování).


V úterý 12. prosince píšeme prověrku z PŘÍRODOVĚDY: PŘÍRODA U LIDSKÝCH OBYDLÍ (PS str. 13 - 15 + výpisky ze sešitu).
29. 11. a 30. 11.

ČJ pracovní sešit: 24 celá, 27 celá, 28/11 (číslovky dopsat slovy) a 29/1.


Matematika: 50/1,

                        52/1,

                        57 celá,

                        59/5.

                                           

Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 33 a 34, naučit + opsat do malého sešitu žluté rámečky (příští hodinu bude test),

                                         přečíst str. 46 a 47 KOUZLO VODY.


Vlastivěda  - pracovní sešit: 21 celá.
20. 11. - 24. 11.


PROSÍM, ABY SI DĚTI PŘINESLY NA PČ 28. 11. JEHLU A BAVLNKY (VČETNĚ ZELENÉ). Děkuji. B.


ČJ pracovní sešit: 21/3,

                                  22/4,

                                  24/8 a 9,

                                  25 celá,

                                  26 celá.

Matematika:  40/1, 2, 3, 4, 5,

                          41 celá, 42 celá, 43 celá, 44 celá (u slovní úlohy zápis, výpočty, odpověď),

                          46 celá, 

                          56 celá, 

                          58/2.


Hudební výchova: čtení not 26,

                                  nová píseň 29.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 40 a 41  hrady,

                                         přečíst str. 42 a 43 zámky,

                                         NAPSAT VÝPISKY Z PŮDY ze str. 31 a 32 do malého sešitu. 

V pondělí 27. listopadu píšeme prověrku z VLASTIVĚDY: PŮDA (učebnice str. 31 a 32 + výpisky ze sešitu).


Přírodověda - učebnice: přečíst kapitolu OBOJŽIVELNÍCI str. 23 + do sešitu napsat VÝPISKY,

                                            přečíst kapitolu BEZOBRATLÍ str. 22.


Přírodověda - pracovní sešit: str. 9, 10, 11,

                                                     str. 12/11.                                          

V pátek 1. prosince píšeme prověrku z PŘÍRODOVĚDY: ŽIVOČICHOVÉ (PS str. 9 - 12 + výpisky ze sešitu).                                      

13. 11. - 16. 11.

DO ŽÁKOVSKÉ NAPSAT SEBEHODNOCENÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ.

Podtrhat slova vyjmenovaná a příbuzná v písni po V (papír má u sebe). 

ČJ pracovní sešit: 19 celá, 20 celá,

                               21/1 (skrývačka).

Matematika: str. 38/2 + pomocné výpočty nad příklady, 38/3 (zápis, výpočet, odpověď),

                        str. 39 celá,

                        str. 40/1, 2, 3,

                         str. 41 (dělení 2, 3, 4, 6, 7 a 8),

                         str. 42/1,

                         str. 53 celá (včetně 53/1), 54 celá, 55 celá.

Hudební výchova: 25 a 26 + umět přečíst noty.

Přírodověda - učebnice: přečíst kapitolu RYBY + napsat do sešitu výpisky ze str. 21,

                                          přečíst kapitolu PLAZI +  napsat do sešitu výpisky ze str.22,  

                                         přečíst kapitolu   OBOJŽIVELNÍCI str. 23.  

Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 29, 31 a 32.

Vlastivěda - pracovní sešit: str. 18 celá, 20/1 a 2.

Po návratu do školy píše prověrku z VLASTIVĚDY: VODSTVO ČR (PS str. 16 - 19 a výpisky ze sešitu).    


                        6. - 10. 11.

DO ŽÁKOVSKÉ NAPSAT SEBEHODNOCENÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ.

Podtrhat slova vyjmenovaná a příbuzná v písni po P a S (papír má u sebe).


Do sešitu ČJ - TESTY napsat podle DIKTÁTU rodičů:

Půjč m_ tužku. Kdy budeš m_t narozeniny? Jdi si um_t ruce! Prom_ňte m_ to.    horský průsm_k, sm_čit ob_dlí, b_lá om_tka, nesm_rně um_něná holčička, m_čka nádobí, m_ všichni, dům_slný přístroj, m_slivec  _řem_sl, m_č m_nul, ochom_tat se, nesm_slné nám_tky, platit m_tné, hutní prům_sl, ro_dm_chat oheň, sm_řit se, nesm_slné m_šlenky


Do sešitu ČJ - TESTY napsat podle DIKTÁTU rodičů:

elektr_cký ml_nek, uml_t kávu, tiché vzl_kání, pol_kat sl_ny, bl_žící se l_dé, pl_nule číst, l_s_na, pl_tvání peně_, l_stopadové pl_skanice, rostl_na l_kovec, upl_nulá doba, l_sá mláďata, bl__ké městečko, l_chotky, l_ška __strouška, Zb_ňkovo b_dliště, l_dové ob_čeje, nabl_skaná kl_ka, vl_dná bab_čka, ukl_zený b_t.


Umět složit větrník z papíru.


ČJ učebnice: str.46/2a,b - jména napsat PODLE ABECEDY do malého sešitu ČJ.


ČJ pracovní sešit: dokončit str. 16, str. 17 celá, 18 celá (18/5 vlastní jména vypsat podle ABECEDY).                                 

Matematika: str. 35 celá, 36 celá, 37 celá,

                      str. 38/1 a 3, 

                       str.  39/1,

                       str. 32/3 doplnit informace o kvádru, nevystřihovat,

                       str. 59/1 nakreslit krychli.

                       str. 53/2 a 3,

                       str. 54 celá,

                       str. 55/1.

Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 26, 27, 28,

                                       napsat výpisky do malého sešitu (jak dělíme vodu, co je to soutok, co je to ústí).

                                   .

Vlastivěda - pracovní sešit: str. 16, 17, 19 celá,

                                         str. 18/4 (sledovat a zapisovat počasí ve čtvrtek, v pátek a v sobotu 11. listopadu),

Ve středu 15. listopadu píšeme prověrku z VLASTIVĚDY: VODSTVO ČR (PS str. 16 - 19 a výpisky ze sešitu).                            

Hudební výchova: str. 24 - 25.

Přírodověda - učebnice: přečíst str. 19 SAVCI + do sešitu napsat VÝPISKY,

                                          přečíst str. 20 PTÁCI + do sešitu napsat VÝPISKY,

Přírodověda - pracovní sešit: 

Po návratu do školy píše prověrku z PŘÍRODOVĚDY: Rostliny (PS str. 5,6,7 a výpisky ze sešitu).30. 10. - 3. 11.

ČJ pracovní sešit: str. 15 celá.


Podle diktátu rodičů do ČJ - TESTY: hb_tý pohy_, dob_tý hra_, ob_vatelé přib_vají, nab_tá puška,

neodb_tná mu_ška, zab_vat se sb_ráním b_l_n, neub_jet čas, pohá_ková b_tost, b_dné živob_tí, starob_lé město, b_valé b_dl_ště, b_ložravec, nab_té vědomosti, pracovat ledab_le, krupob_tí, s_ť na odb_jenou, přib_rat na váze, neob_čejně b_strý žák, sní_ z b_lků.


Matematika: 27/1,

                      28/5 kontrola,

                      31 celá,

                      32/2,

                      33/3 a sloupeček na dělení,

                      45/1 a 2.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 25 .

Vlastivěda - pracovní sešit: str.dokončit str. 14, řeky 16/1.

Hudební výchova: s Nastěnkou a Žeňou si secvičit píseň ze str. 24 - 25.

Přírodověda - učebnice: přečíst str. 15 a 16.

Přírodověda - pracovní sešit: str.5 celá, 6 celá, 7/cv. 7 a 8 (v úterý 7. 11. bude prověrka).

                                             


23. 10. - 25. 10.

STŘEDA 

Přečíst listy s texty na recitační soutěž Pražské poetické setkání,

jeden dle vlastního výběru se do konce listopadu naučit zpaměti.

Omalovánky ŠÁLA (slovní druhy, budu klasifikovat).


ČJ pracovní sešit: 13/3 + vlnovkou podtrhat slovesa,

                               kontrola 14/5 a 6.


Matematika: 28/4 a 5,

                      kontrola str. 29,

                      32/1,

                      dokončit 53/2.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 24.

Vlastivěda - pracovní sešit: str.15.

Ve středu 1. listopadu píšeme prověrku z POHOŘÍ a HOR (PS str. 15).


ČJ pracovní sešit: 13/1 a 2,

                               14/1.


Matematika: 27/2,

                      28 celá, 

                      29 celá.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 23.


Vlastivěda - pracovní sešit: 14/1 a 2.


Hudební výchova: str. 14 naučit slova písně. 16. 10. - 20. 10.

ČJ učebnice: přečíst rámečky na str. 34, 36, 38, 39, 40, 41,

                        napsat do malého sešitu 36/4, 36/5, 37/6,

                        ústně str.33 a 34.


ČJ pracovní sešit: dokončit str. 9, 10, 

                               11/4,

                               12 celá,

                               13/1.


Matematika: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26.


Vlastivěda - učebnice: 19, 20 a 21 + výpisky.


Vlastivěda - pracovní sešit: 10, 11, 12 a 13.


V pondělí 23. 10. píšeme prověrku z MAP A ORIENTACE V KRAJINĚ (PS str. 9 - 13).


Přírodověda - učebnice: 14 + výpisky, 15, 17.


Přírodověda - pracovní sešit: 4 a 5.


9. 10. - 13. 10.

PÁTEK 13, října:

ČJ - PS: 9/10,

               9/12,

                11/4.

PŘ učebnice: výpisky ze strany 13.

PŘ pracovní sešit: str. 4.

V úterý 17. 10. píšeme PROVĚRKU Z HUB!!!! (z výpisků a pracovního sešitu)


Učebnice ČJ: přečíst str. 26,

                         podle DIKTÁTU RODIČŮ napsat do sešitu 27/2,

                         do sešitu rozdělit do dvou sloupečků 26/3a.


Pracovní sešit ČJ: str. 8 celá.

                                  napsat do ČJ - testy 9/9,

                                  str. 10 celá.


Čítanka: str. 8 a 9 - vyprávět o Pinocchiovi,

                 str. 74 - Dítě školou povinné.


Matematika: str. 19 celá, 20 celá, 21 celá, 22 celá, 23 celá, 24 celá.


Hudební výchova: str. 14 naučit slova písně.


Vlastivěda - pracovní sešit: str. 9 a 10.


Vlastivěda - učebnice: výpisky str. 17, 18 a 19.


Přírodověda - učebnice: výpisky str. 11, 12 a 13 HOUBY.


Přírodověda - pracovní sešit: str. 3 HOUBY.

 PÍŠEME DALŠÍ PROVĚRKU Z PŘÍRODOVĚDY (UČIVO STR. 8, 9 a 10).25. 9. - 27. 9.

Učebnice ČJ: přečíst RÁMEČKY STR. 16, 17, 19, 20 ( "marodi" mají na vrátnici).


Pracovní sešit ČJ: 6/1 + kořen v tabulce vybarvit červeně,

                            6/2,

                            7/4 jen doplnit i, í, y .ý. NIC NEOPISOVAT A NEVYZNAČOVAT.


Určování SLOVNÍCH DRUHŮ na známku. Cvičit!

Seřazování slov PODLE ABECEDY na známku. Cvičit!


Matematika: 13 dokončit cvičení 2b,  

                   14, 15, 16,

                   18/ 3, 4, 5.


Hudební výchova: str. 5 naučit slova písně.


Vlastivěda - pracovní sešit: str. 8 OPAKOVÁNÍ I.


Vlastivěda - učebnice: výpisky z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE a KRAJE VYSOČINA a JIHOČESKÉHO KRAJE a PLZEŇSKÉHO KRAJE.


Přírodověda - učebnice: výpisky ze stran 7( PŮDA),8 (SUCHÉ A TEPLÉ PROSTŘEDÍ).


3. ŘÍJNA PÍŠEME DALŠÍ PROVĚRKU Z PŘÍRODOVĚDY (UČIVO STR. 6 a 7 a 8).
18. 9. - 22. 9.

ČJ pracovní sešit: str. 4 celá + u vypsaných podstatných jmen určit PÁD,

                                  str. 5 celá.


Matematika: str. 8, 9, 10, 11, 12, 13.

PRACOVNÍ SEŠITY MÁTE NA VRÁTNICI U NAŠÍ ŠATNY.

Přiložila jsem i sešit na PĚTIMINUTOVKU z násobilky.


Příští týden budeme na známku skládat VĚTRNÍK (přikládám k DÚ).


Vlastivěda - učebnice: str. 11 a 12 + výpisky do sešitu ze 4 krajů (PARDUBICKÝ, OLOMOUCKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ, ZLÍNSKÝ).


Přírodověda - učebnice: str. 6 a 7  SVĚTLO A TEPLO a PŮDA + do sešitu napsat VÝPISKY.

Po návratu do školy budou děti psát PROVĚRKU 

Z PŘÍRODOVĚDY (UČEBNICE S. 3, 4, 5)!
11. 9. - 15. 9.

ČJ pracovní sešit: str. 2 celá a 3 celá.

                                Cvičení 2/4a jsme psali jako DIKTÁT.


Matematika: str. 5 celá, str. 6 celá, 7 celá (u sloupečků psát rozklady),

                      str. 8/2, 3, 4, 5

                      a str.9 vyznačit pastelkami násobky.


Vlastivěda - učebnice: str. 4, 5, 6 a 7 přečíst.

Vlastivěda - učebnice: str. 8 a 9 přečíst a do sešitu udělat výpisky z krajů 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, STŘEDOČESKÝ KRAJ, KARLOVARSKÝ KRAJ a ÚSTECKÝ KRAJ.

Vlastivěda - pracovní sešit: str. 3 celá.


VE STŘEDU 13. 9. PÍŠEME PROVĚRKU Z VLASTIVĚDY!!!!!!!!!!!!


Přírodověda - učebnice: str. 4 a 5 + výpisky do malého sešitu (VODA, VZDUCH, VÍTR).

PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE PROVĚRKA!!!!!!!!!!!!!

.


4. 9. - 8. 9.

ČJ pracovní sešit: str. 1 celá,

                                  str. 2/4a.


Zopakovat si všechna vyjmenovaná slova.


Matematika: str. 3 a 4,

                        str. 5 pouze sloupečky na okraji.


Vlastivěda - učebnice: přečíst str. 3 a 4.


Přírodověda - pracovní sešit: str. 2 celá.