pondělí 22. 10.

Čj - učebnice: 39/2,
                        47/2.

Matematika: PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL 
                     - str. 19 celá, 
                      -20/3 (jen první dva sloupečky).

Prvouka: přečíst str. 13.

Po návratu do školy píšeš prověrku z PRVOUKY str. 10, 11, 12 (jen výpisky v sešitě)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                                 

pátek 12. 10.


POTŘEBNÉ POMŮCKY NAJDETE NA VRÁTNICI.

Do sešitu ČJ - TESTY napsat toto cvičení:

vrkaj-c-  holu-, psát be-  ch--, dobr-  vt--, slož-t-  návo-, r-bářsk-  pru-, lékařsk-  pláš-, star-  le-, c-sař  -udol-, -tuln-  domo-, d-lež-t-  vzka-, kru-  a  kružn-ce, nabroušen-  n-- (Nápovědu najdete v učebnici na str. 21 a 22.).

Čítanka: O KROKOVI A JEHO DCERÁCH - str. 91 a 92 (do sešitu  PODPIS RODIČŮ) + pověst vyprávět svými slovy.

Písanka: str. 6 celá. 

Matematika - papír (má doma) - celé sloupečky 49, 50, 53, 54 (s rozkladem dopočítávat do nejbližší desítky),

                                                   celé sloupečky 73, 74, 77, 78, 85, 86, 87, 88 (rozklad dělat nemusí, jen pokud ho k výpočtu potřebuje).

Matematika - učebnice: do sešitu GEOMETRIE 55/4,

                                        přečíst celou str. 55.

Hudební výchova: Ach synku, synku (str. 11) - bude se zpívat na známku.4. 10. - 10. 10.

Český jazyk - učebnice:  SOUHLÁSKY NA KONCI SLOVA 22/3a (napsat do sešitu),
                                          najít a opravit chyby 20/5,
                                          SOUHLÁSKY NA KONCI SLOVA 21 a 22/1 (ústně  rodičům  zdůvodnit správné písmeno),
                                          DIKTÁT 27/4 + určit druhy vět,
                                          SPISOVNOST A NESPISOVNOST str. 34 a 35,
                                          22/2 (neopisovat celé cvičení, jen doplněná slova),
                                          SLOVA PŘÍBUZNÁ str. 32 celá,
                                          SLOVA PŘÍBUZNÁ str. 33 celá,
                                          SLOVA PŘÍBUZNÁ str. 39/1.

Matematika: na papír z vrátnice PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL - u příkladů psát u druhého čísla ROZKLAD,
                      na papír z vrátnice PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ JEDNOMÍSTNÝCH ČÍSEL S PŘECHODEM DESÍTKY - u příkladů psát u druhého čísla ROZKLAD.
                      

Matematika: PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY (s rozkladem) - příklady jsou napsané v sešitě na vrátnici.

Matematika - učebnice: str. 10 (ústně), 
                                        11/10.

Hudební výchova:  houslový klíč str. 6, 
                                naučit libovolnou sloku z písně Ach synku, synku (str. 11).
Učebnici najdete na vrátnici.

Prvouka: str. 8 a 9  přečíst + vypsat z učebnice do sešitu PRV státní symboly.

Po návratu do školy píšeš prověrku z PRVOUKY str. 8 (Naše vlast)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Čítanka: O PRAOTCI ČECHOVI - str. 89 a 90 (zapsat do sešitu + ČETL) +  pověst vyprávět svými slovy.

Písanka: str. 4 celá,
               str. 6 jen doplnit a vypsat slova s u, ú, ů (poslední 4 řádky). 


1. 10. - 3. 10.

Český jazyk - učebnice: 22 a 23/1 (Seřadit slova do vět, za větou napsat správné znaménko a do závorky určit druh věty. Nápovědu najdete v barevném rámečku na str. 23.),
                                         podle DIKTÁTU rodičů 21/6,
                                         SLOVA PŘÍBUZNÁ 32/2,
                                         najít a opravit chyby 20/5,
                                         SOUHLÁSKY NA KONCI SLOVA 22/3a (napsat do sešitu).

Matematika: str. 9 celá (u slovních úloh napsat zápis, výpočet a odpověď celou větou),
                      str. 10 a 11 (u slovních úloh napsat zápis, výpočet a odpověď celou větou).
                      PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 15 celá (u příkladů psát u druhého čísla ROZKLAD),
                      PAMĚTNÉ ODČÍTÁNÍ DVOJMÍSTNÝCH ČÍSEL str. 16 celá (u příkladů psát u druhého čísla ROZKLAD).

Psali jsme test z NÁSOBILKY (násobky 1, 2, 3, 4, 5 a 6).

Psali jsme test ze ZAOKROUHLOVÁNÍ.

Prvouka: str. 8  přečíst + namalovat dvě mapky:
1) Česko se dělí na Čechy, Moravu a Slezsko,
2)  Česko a sousední státy (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko).
Děti si mohou půjčit sešit o spolužáka nebo pracovat pomocí učebnice a internetu.

Čítanka: O staroměstském orloji (zapsat do sešitu + ČETL/A).

Písanka: str. 3 celá.

V pátek 5. října končí kvůli VOLBÁM vyučování v 11 : 20. Tuto informaci, prosím, zapsat do ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY (do INFO).24. 9. - 27. 9.

Matematika:  papír s příklady na násobení, násobky 9 a 10,
                      učebnice str. 3 OPAKOVÁNÍ,
                                       str. 4/5 a 6 a 7 a 8,
                                       str. 9 NÁSOBENÍ,
                                       POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL 5/15, 
                                       GEOMETRIE 7/23 (narýsovat na papír),
                                       v pondělí  bude test ze  ZAOKROUHLOVÁNÍ, procvičit na str. 6/19 (do domácího sešitu).
                                                                                   
Český jazyk: VLASTNÍ JMÉNA str. 17,
                      psali jsme 17/1 (ze cvičení Hezké léto 15/1),
                      děti vymýšlely vlastní jména dětí, zvířat, zemí, měst, řek, pohoří atd.
                      SLOVA PŘÍBUZNÁ  str. 31.
                      SOUHLÁSKY A SAMOHLÁSKY str. 18 (ě),
                      DRUHY VĚT (přečíst barevné rámečky na str. 22 a 23 + rodičům zopakovat svými slovy).

Prvouka: str. 6 a 7 přečíst.

Zápis do sešitu PRVOUKA:
Praha 14 má 4 části:                                      
Černý Most
Kyje
Hostavice
Hloubětín
(Vše jsme si ukazovali na plánu Prahy 9.) 
+ Překreslit do sešitu značky ze str. 7.

Čítanka: O staroměstském orloji (do sešitu  ČETLA / ČETL). 

Písanka: str. 3 (jen slova bez citového zabarvení),
              str. 4,
              str. 5 (jen vypsat slova jednoslabičná, ostatní přeskočit).

Zjišťuji zájemce o ŠKOLU V PŘÍRODĚ.

(Informujte mě, prosím,  SMS nebo prostřednictvím ÚKOLNÍČKU.)

místo: Žihle - Poustky

termín: od 22. (možná 23.) dubna do 28. dubna 2019

https://www.sshmp.cz/ubytovani/skolici-a-vycvikove-zarizeni-zihle

V pondělí 1. října musím informovat vedení školy, zda má naše třída o ŠVP zájem (a v jakém počtu). Přes víkend vše s dětmi proberte. Děkuji za spolupráci. L. B.19. 9. - 21. 9.

Matematika: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!učebnice str. 55 (bod, úsečka, přímka),
                     papír s příklady na násobení, násobky 8 a 9.
                     psali jsme PĚTIMINUTOVKU z násobilky do 5. 

Český jazyk: str. 12, 13, 14 (umět rozdělit slova na slabiky a vyznačit kolečkem SAMOHLÁSKY nebo DVOJHLÁSKY, křížkem SOUHLÁSKY, křížkem v kolečku SLABIKOTVORNÉ r/l),
                      psali jsme jako DIKTÁT 17/6,
                      tvrdé, měkké, obojetné souhlásky str. 15.

Čítanka: O staroměstském orloji (zapsat do sešitu + ČETLA).

Písanka: str. 2.
                    

Hudební výchova: houslový klíč str. 6.17. 9. - 18. 9.

Matematika: papíry s příklady na násobení, násobky 7.

Český jazyk: psát slova se slabikami bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně,
                      učebnice ČJ 15/6 (u, ú, ů).

Písanka: str. 1.

Čítanka: str. 6-9 SMĚLÝ DOPIS A SÁZKA + vyluštit přesmyčky na str. 9.

Prvouka: str. 3, 4 a 5.

Po návratu do školy bude psát prověrku z DOPRAVNÍCH ZNAČEK (PRVOUKA str. 3).

pátek 14. 9.

Matematika: celý papír s příklady na násobení,
                     násobky 6.

Český jazyk: papír, který dostal(a) ve škole.

Písanka: str. 1.

Čítanka: str. 6-9 SMĚLÝ DOPIS A SÁZKA.